Omarbetning och gravering av gravvårdar

Rengöring och textkomplettering

  • Gravering av ny text på befintliga gravvårdar.
  • Omarbetning av återanvändningsstenar
  • Rengöring/tvättning
  • Textförbättring, ommålning, omförgyllning.
Om man inte får plats med fler namn på gravvården kan man i regel slipa om den och flytta upp/förminska texten och återställa den i ursprungligt skick med samma dekor igen eller alternativt omarbeta den så att den blir som en helt ny sten. Att slipa om stenen är ofta en bättre lösning än att lägga en kompletterande, liggande sten, framför den befintliga.

Återvinning av gravstenar: En del kyrkogårdsförvaltningar återanvänder stenar (ibland inkl gravplats) där gravrätten återlämnats och övergått till dem. Där kan man välja ut en lämplig sten som sedan fraktas till- eller hämtas av oss för omslipning/omhuggning.

En släktsten (där graven ska upphöra) kan också omarbetas och flyttas från en gravplats/kyrkogård till en annan om man så önskar. Kontakta er kyrkogårdsförvaltning för mer information. Vi hjälper till med allt som krävs i dessa fall.

Att tänka på

Är befintlig text upphöjd/utstående så måste det finnas en upphöjd/utstående yta att gravera in den nya texten på.

I samband med ingravering kan stenen vara i behov av andra åtgärder för att återfå ett fint skick: T ex renblästring, tvättning, ommålning eller omförgyllning av befintlig text och dekor osv.

Om stenen har upphöjd/utstående text och den nya texten skall huggas in på en upphöjd/utstående spegel så finns det en renovering som heter "renhuggning kring befintlig text" som man kan göra. Detta för att undvika en stor färgskillnad på bakgrunden, mellan det nya och det gamla - för att inte stenen skall se tvåfärgad ut. Enbart tvättning räcker inte i detta fall.
Adress
Tolvforsvägen 28
806 26 Gävle
Producerad av